Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Friday, November 13, 2009

Tentang Golongan yang Dilindungi Allah dengan Naungan-Nya

  Rasulullah saw bersabda: "tujuh orang, bagi merka yang termasuk dalamnya,akan dilindungi Allah dalam naungan-Nya pada Hari ketika tidak ada tempat berteduh kecuali dibawah naungan-Nya, iaitu; imam yang adil;pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah; orang yang hatinya selalu tergantung rindu pada masjid tatkala keluar darinya sampai ia kembali lagi ; dua orang yang sama-sama taat lalu berkumpul kemudian berpisah lagi dalam ketaatan; orang yang selalu ingat(zikir) kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu air matanya mengalir(kerana takut kepada Allah); orang yang dirayu seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah; orang yang bersedekah dengan satu sedekah dengan sembunyi sembunyi, sampai tangan kirinya tidak mengetajui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya"-Ibid,hal. 124

No comments:

Post a Comment