Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, November 10, 2009

Tentang Perbuatan-perbuatan yang Baik

Rasulullah saw bersabda : "Perbuatan-perbuatan yang baik mencegah perbuatan-perbuatan yang jahat, sedekah yang dilakukan dengan rahsia memadamkan kemurkaan Allah ; menyambung tali persaudaraan menambah panjang umur;dan setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Orang-orang yang selalu melakukan kebaikan diduniaakan tetap menjadi orang yang baik diakhirat. Orang-orang yang suka melakukan kemungkaran didunia diakhirat akan tetap suka melakukan kemungkaran. dan Orang yang pertama masuk syuraga dalah orang-orang yang suka melakukan kebaikan"-Ibid hal.124

No comments:

Post a Comment