Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Friday, November 13, 2009

Tentang Cara-cara Islam

 Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya diri kalian itu mempunyai hak ke atas kalian . Kerana itu berpuasalah, bangunlah dan juga tidurlah. Saya juga bangun, tidur, berpuasa berbuka, makan daging dan lemak dan berkumpul dengan isteri-isteri saya. barangsiapa yang tidak suka mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku".-Hasan AlSyirazi, Kalimah Al-Rasul,hal.127

No comments:

Post a Comment