Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, November 10, 2009

Tentang Niat

Rasulullah saw bersabda : " Sesunggunya setiap perbuatan itu bergantung niatnya dan bagi setiap orang yang diniatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya , maka hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan dunia atau kerana perempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang diingininya"-Ibid hal.50

No comments:

Post a Comment