Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, November 10, 2009

Tentang Bertawakal kepada Allah

Rasulullah saw. bersabda : " Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan-Nya memeliharamu. Apabila Kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan,mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika suatu umat sepakat untuk memberi manfaat kepadamu, nescaya mereka tidak bisa memberi mu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu, dan seandainya mereka sepakat untuk menyakitimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan Allah bagimu.-Kalimah Al rasul, hal.50 

No comments:

Post a Comment