Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, November 10, 2009

Tentang Ciri-ciri Umat yang Akan Hancur

    Rasulullah saw bersabda : " Bila umatku melakukan 15 perkara ini,
maka malapetaka akan menimpa mereka."
    Lalu beliau ditanya : "Apakah itu, wahai Rasulullah ?"
    Beliau menjawab : " Bila mereka menganmbil harta rampasan dengan berebutan, amanah diremehkan, zakat dianggap rugi, suami taat pada isterinya, derhaka pada ibunya, kejam pada ayahnya, mengeraskan suara di masjid, memuliakan seseorang kerana takut kejahatannya, pemimpin sesuatu kaum adalah orang yang paling hina,  orang memakai sutera, minum minuman yang memabukkan, menjadikan budak belian dan muzik sebagai kebangaan, dan generasi terakhir mengutuk generasi pertama..."-Ibid, hal.36.

No comments:

Post a Comment