Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, November 17, 2009

Tautan Ilmu Imam Hassan a.s

Suatu hari seseorang bertanya kepada beliau, "Apa
    yang dimaksudkan dengan Zuhud itu?"
   "Kesungguh-sungguhan dalam bertakwa dan menahan
diri dalam kehidupan dunia" jawab beliau.
   "Apakah sabar itu?"
   "Menahan marah dan menguasai diri"
   "Apakah teguh pendirian itu?"
   "Melawan kemungkaran dengan yang ma'aruf"
   "Apakah kemuliaan itu?"
   "Menciptakan kekeluargaan dan menghindari pertentangan"
   "Apakah berani itu?"
   "Melindungi tetangga, bersabar melaksanakan kewajiban dan terus maju walaupun dalam kesulitan."
   "Apakah murah hati itu?"
   "Memberi ketika sulit dan membebaskan ketika lapang"
   "Apakah sikap kesatria itu ?"
   "Memelihara tetangga , percaya diri, lemah lembut, melaksanakan keawajipan  dan menyebar luas kasih sayang di tengah manusia.
    Seorang lelaki dari Syam bertanya kepada Imam Al-Hassan "Seberapa jauh jarak antara kebenaran dan kebatilan?"
    "Empat jari.(Maksudnya jarak ant. mata dan telinga adalah empat jari.) Apa yang engkau lihat dari kedua matamu adalah kebenaran  yang seringkali mengandung banyak kebatilan  ketika kau deangar deangan kedua telingamu".
    "Seberapa jauh jarak antara keimanan deangan keyakinan?"
   "Empat jari.Iman adalah apa yang kita terima melalui pendengaran, sedangkan keyakinan adalah apa yang kita lihat dari kedua mata kita."
    "Seberapa jauh jarak anatara langit dan bumi?"
    "Sejauh perjalanan doa orang yang dizalimi."
    "Seberapa jauh jarak anatara timur dan barat?"
    "Sejauh perjalanan matahari dalam sehari"

No comments:

Post a Comment