Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Wednesday, November 4, 2009

Nahjul Balaghah : Tentang Berpantang Dunia dan Pasang Surut Waktu

Kami memuji Allah atas apa yang telah terjadi, dan memohon
pertolongan-Nya dalam urusan kami atas apa yang akan terjadi, dan kami
memohon kepada-Nya untuk keselamatan dalam iman, sebagaimana juga kami
memohon kepada-Nya bagi keselamatan tubuh kanii.

Wahai, hamba-hamba Allah! Saya nasihati Anda untuk menjauh dari dunia
ini, yang (segera) akan meninggalkan Anda sekalipun Anda tidak
menghendaki perpisahannya, dan yang akan membuat jasad Anda tua
sekalipun Anda menghendakinya tetap segar. Ibarat Anda dan ibaratnya
adalah seperti para musafir yang berjalan menempuh suatu jarak dan
kemudian seakan-akan mereka menempuhnya dengan cepat atau mereka menuju
kepada suatu tanda dan segera mencapainya. Betapa pendek jarak ke tujuan
itu apabila orang (langsung) menuju ke sana dan mencapainya. Dan betapa
pendek tahapan orang yang hanya mempunyai satu hari yang tak dapat
dilampauinya sementara seorang penunggang yang cepat sedang mengusirnya
di dunia ini hingga ia berpisah darinya.

Maka janganlah Anda mendambakan kemuliaan dunia dan kebangga-annya, dan
janganlah merasa senang atas kecantikan dan kenikmatannya, jangan pula
meratapi kerugian dan kemalangannya, karena kemuliaan dan kebanggaan
akan berakhir, sedang kecantikan dan kenikmatannya akan lenyap, dan
kerusakan dan kemalangannya akan berlalu. Setiap masa di dalamnnya
mempunyai akhir dan setiap makhluk hidup di dalamnya akan mati. Tidakkah
ada peringatan bagi Anda dalam peninggalan para pendahulu dan pembuka
mata serta pelajaran dalam (pengalaman) para kakek moyang Anda, apabila
Anda berpikir?

Tidakkah Anda melihat bahwa para pendahulu Anda tidak kembali, dan para
penyusul yang masih hidup tidak tinggal? Tidakkah Anda melihat bahwa
manusia dunia berlalu pagi dan petang dalam berbagai keadaan? Maka, (di
suatu tempatj mayat ditangisi, seseorang dihiburi, seseorang terjungkal
dalam kesedihan, seseorang bertanya tentang sakit, seseorang melewatkan
nafasnya yang terakhir, seseorang merindukan dunia sementara maut sedang
mencarinya, seseorang lupa tetapi ia tidak dilupakan (oleh maut), dan
pada jejak langkah para pendahulu itu berjalan orang-orang yang masih hidup.

Berjaga-jagalah! Pada saat melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ingatlah
akan perusak kegembiraan, perusak kesenangan, pembunuh hasrat fyakni
maut). Carilah pertolongan Allah untuk memenuhi hak-hak yang wajib
kepada-Nya, dan untuk (bersyukur kepada-Nya) atas nikmat-nikmat dan
kebaikan-Nya yang tak terhitung banyaknya.

No comments:

Post a Comment