Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Tuesday, October 27, 2009

Sekitar Pemakaman Imam Khomenei1 comment:

  1. As-Syuro:23 "...katakanlah (Muhammad),"aku tidak meminta kepadamu susuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam KEKELUARGAAN"..." jadi bukan KELUARGAKU (Keluarga MUhammad) tetapi KEKELUARGAAN !!

    Mengapa Allah menakdirkan Rasulullah Muhammad SAW tidak mempunyai seorang Putra (anak lelaki)?

    Allahumma sholli 'alaa Muhammad wa'alaa aali Muhammad

    ReplyDelete