Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Thursday, November 29, 2012

Kisah Hazrat Abul Fadhl Abbas


i
ni adalah sardab Hazrat Abul Fadhl Abbas di Karbala. Kuburan beliau dikelilingi air dan air ini tidak mengalir, tapi menurut orang yang pernah masuk ke dalam sana, ketika itu ia meminum seteguk air yang berada tepat di atas kuburan beliau dan ia merasakan air itu sangat jernih dan tawar. Padahal air yang ada di sana tidak bergerak, dan biasanya air yang tidak bergerak itu pasti berbau

No comments:

Post a Comment